وکیل طلاق توافقی با کمترین هزینه و زمان در تهران و کرج

وکیل پایه یک دادگستری - وکیل برای طلاق توافقی

وکالت طلاق به زوجه – حق طلاق محضری

هر کاری را که شخصی بتواند خود انجام دهد می تواند اعمال و انجام آن را به دیگری وکالت دهد. ازدواج و طلاق نیز اینگونه است. اگر توجه کرده باشید در موقع خواندن صیغه عقد نکاح، عاقد از زوجین وکالت می گیرد برای خواندن صیغه محرمیت و صیغه عقد دائم یا موقت، در حالی که خود زوجین می توانند بدون عاقد هم – که در واقع وکیل است - صیغه مربوطه را بخوانند ولی انجام آن را به دیگری وکالت می دهند.

در طلاق نیز زوجین می توانند به دیگری در این خصوص وکالت دهند. آنچه رایج است وکالت طلاق به زوجه است با توجه به این که اختیار طلاق از امتیازاتی است که شرع و قانون به مرد داده است او می تواند اعمال آن را به دیگری و لو زوجه وکالت دهد. نحوه گرفتن وکالت به دو صورت است یا می بایستی در هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج قید گردد و یا بعد از عقد در کشورمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد و در خارج از کشور به سفارت ایران در کشور محل اقامت برای تنظیم اعطای آن مراجعه کرد.

وکالت عقدی است جایز بدین معنی که هر کدام از وکیل و موکل می توانند به اختیار آن را بر هم بزنند. وکالت در طلاق زوجه نیز اینچنین است مگر این که در ضمن عقد لازمی وکالت شرط شده باشد مثل شرط وکالت طلاق در ضمن عقد و مندرج در سند ازدواج و یا این که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت در طلاق های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی غالبا اینگونه است، اگر زوجین تمایل داشته باشند که وکالت طلاق بلاعزل باشد، اصطلاحا در وکالت نامه نوشته می شود حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم اسقاط شده است. این وکالت در طلاق تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی در اصطلاح عامیانه به حق طلاق محضری شهرت پیدا کرده است.

در صورت وجود وکالت زن در طلاق، دیگر نیازی به حضور شوهر (موکل) نیست فقط با توجه به این که با وکالت مدنی (وکالت حق طلاق) زوجه به شخصه نمی تواند از جانب شوهر در دادگاه برای طلاق توافقی حضور پیدا کند. می بایستی با وکالت خود با توجه به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه برای شوهر وکیل انتخاب نماید.


وکیل طلاق   09122547699 - 44033677

وکالت طلاق برای زن و ارتباط آن با طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین تصمیم قطعی بر جدایی گرفته اند و در خصوص موضوعاتی چون مهریه، حضانت، نفقه، اجرت المثل، ملاقات فرزند و نفقه فرزند به توافق رسیده اند. در این راستا هر کدام از زوجین که تمایل داشته باشند می تواند با انتخاب وکیل، مراحل انجام طلاق توافقی را به او واگذار نماید.

اما مرد می تواند همین مرحله گرفتن وکیل برای خود را هم به دیگری وکالت دهد به عبارت دیگر شوهر می تواند با توجه به این که حق طلاق در قانون با اوست اعمال این حق را به دیگری وکالت دهد. شخصی که وکالت در طلاق به او داده می شود می تواند همسر باشد.

با این توضیح وکالت طلاق برای زن از طرف شوهر  امکان پذیر است که یا می بایستی این وکالت در ضمن قرارداد دیگری اخذ گردد مثل شرط ضمن ازدواج مندرج در سند نکاحیه و یا زوج به دفتر اسناد رسمی در ایران و در خارج از کشور به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت مراجعه کند و به همسر وکالت در طلاق بدهد که در عرف مردم به وکالت حق طلاق یا اصطلاحا حق طلاق شهرت پیدا کرده است.

با داشتن وکالت زن برای طلاق بدون نیاز به حضور شوهر، زوجه می تواند از جانب او با وکالتی که دارد وکیل انتخاب نماید و وکیل دادگستری انتخاب شده برای شوهر (وکیل مع الواسطه) به همراه زوجه یا وکیل او، دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات قضایی ثبت می کنند.

بقیه مراحل همان مراحل و شرایط طلاق توافقی می باشد.


وکیل متخصص طلاق در تهران      09122547699 – 44033677

 

چگونگی اخذ طلاق از طریق وکالت حق طلاق زن

امروزه گرایش به داشتن وکالت در طلاق در بین بانوان نسبت به گذشته فزونی گرفته است شرایط سخت و طولانی طلاق برای زوجه در صورت نداشتن وکالت حق طلاق یکی از علل مهم گرایش به داشتن وکالت حق طلاق زوجه است. دادن حق طلاق به زن این گونه است که در سند ازدواج و به اصطلاح حقوقی ضمن عقد نکاح شوهر به همسرش وکالت در طلاق بدون نیاز به حضور خودش اعطا می کند و یا این که پس از انعقاد عقد نکاح در خارج از کشور از طریق سفارت ایران و در داخل کشور از طریق دفتر اسناد رسمی زوج به زوجه وکالت بلاعزل طلاق اعطا می کند. شایان ذکر است که لزومی ندارد که وکیل در طلاق صرفا زوجه باشد زوج می تواند به هر کس که تمایل داشته باشد و با هر شرایطی وکالت در طلاق همسرش را اعطا کند.

با توجه به آنچه گفته شد حق طلاق زن و به تعبیر درست حقوقی اعطای وکالت از زوج به زوجه برای اختیار وکیل و مراجعه به دفترخانه برای طلاق با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه یا شرط همان وکالت در طلاق است.

طریقه طلاق با وکالت در طلاق این گونه است که زنی که وکالت از همسرش دارد به نزد وکیل دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری مراجعه می کند و با توجه به حدود اختیارات وکالتنامه، از جانب شوهرش و به وکیل دادگستری وکالت می دهد. با این توضیح که وکیل پس از امضاء وکالتنامه توسط زوجه، وکیل با واسطه شوهر می شود. زوجه (زن) نیز می تواند برای خود وکیل اختیار کند که در این صورت یک وکیل اصالتا از طرف زوجه و یک وکیل به وکالت مع الواسطه از طرف زوج، دادخواست طلاق توافقی ثبت می کنند و بدون حضور زوجین گواهی عدم امکان سازش از دادگاه اخذ می شود. تمامی مراحل همانند مراحل طلاق توافقی است.

اگر زوجه وکیل نخواهد – که البته الزام قانونی وجود ندارد - باید همراه با وکیل شوهر که خود برای او انتخاب کرده است به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و طلاق توافقی را ثبت کنند.

سوال مهم در خصوص حق طلاق زوجه آن است که آیا با وجود آن زن می تواند مهریه را هم اخذ نماید؟ جواب این است ملاک عمل حدود اختیاراتی است که هنگام تنظیم وکالتنامه طلاق یا شرط ضمن عقد، زوج به زوجه اعطا کرده است مثلا اگر نوشته شده باشد وکالت در هر نوع طلاق و با بذل هر مقدار از مهریه، زوجه می تواند اندکی از مهریه را در قبال طلاق بذل کند و عمده مهریه را بر ذمه شوهر باقی بگذارد.

مشاوره حقوقی در گروه وکلای پارسای رایگان است.

وکیل مجرب برای طلاق توافقی        09122547699 – 44033677


haghe talagh dar iran - haghe talagh - haghe talagh ba zan - vakil dar tehran - vakil talagh -
vakil baraye talagh - pr xghr -

وکالت در طلاق توافقی

در حال حاضر در هیچ یک از پرونده های مرتبط با دعاوی خانوادگی از جمله طلاق توافقی، داشتن وکیل اجباری نیست و زوجین می توانند بدون وکیل – در صورت صلاحدید – در دادگاه حاضر شوند. تنها موردی که وکالت در طلاق توافقی الزامی است موردی است که شوهر وکالت در طلاق (وکالت حق طلاق به تعبیر عده ای از مردم) به کسی داده باشد در این حالت کسی که وکالت دارد زن از شوهر وکالت دارد باید برای استفاده از این وکالت در طلاق از طریق وکیل دادگستری اقدام نماید با مراجعه زن به وکیل و امضاء وکالتنامه از جانب شوهر، وکیل برای شوهر انتخاب می کند.

در سایر موارد داشتن وکیل الزامی نیست ولی امروزه کمتر کسی است که ورود بدون وکیل مجرب را در پرونده ای صلاح بداند حتی اگر پرونده طلاق توافقی باشد بی شک بودن وکیل در پرونده طلاق توافقی از جانب موکل مزایای فراوانی دارد اول این که استرس موکل کاهش می یابد و اطمینان بیشتری پیدا می کند به هر حال عده کثیری از مردم از مراحل دادگاه و محیط آن بی اطلاع می باشند. دوم این که حقوق موکل خاصه در مواردی که طرف مقابل وکیل داشته باشد بیشتر حفظ می شود، سوم از اختلافات و تنش بین زوجین در حال اختلاف کاسته می شود و چهارم لطمه ای به شغل موکل به جهت مرخصی گرفتن و امثال آن وارد نمی آید.

سوال می شود که برای طلاق توافقی چه باید کرد؟ در جواب این سوال گفته می شود که اولا راه حل اولیه در اختلافات زناشویی طلاق توافقی نیست و بلکه آخرین آن هاست ثانیا اگر در صورت قطعیت تصمیم و توافق زن و شوهر به جدایی تمایل به داشتن وکیل داشته باشند تمامی مراحل طلاق توافقی بدون حضور موکل انجام می شود و موکل فقط وکالتنامه را امضاء می کند ثالثا اگر تمایل به مراحل انجام طلاق توافقی بدون وکیل داشتید می بایستی با در دست داشتن عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت طلاق توافقی مراجعه نمایید و ....

وکیل برای طلاق توافقی       09122547699 – 44033677

 

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 12 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 20 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

آدرس:
تهران- فلکه دوم صادقیه -آیت اله کاشانی- نرسیده به مهران- پلاک 91 ساختمان مهر- طبقه 4 واحد 13

تلفن تماس:
44963487 -44033677
09122547699
09127923611

وب سایت اصلی گروه وکلای پارسای با مجموعه ای از دانستنی های حقوق خانواده:
http://parsaylawyers.com
Designed By Erfan Powered by Bayan